Company Logo

Posėdžiai

PROTOKOLAS
2007-12-07
Visaginas

Susirinkime dalyvauja LIETUVOS POVANDENINIO SPORTO FEDERACIJOS nariai:

LPSF prezidentas Aurelijus Kinas, Vilniaus vandens sporto mokyklos trenerė Lada Urbanovič, Klaipėdos sveikatingumo mokyklos trenerė Felicita Vaitkutė, Visagino povandeninio plaukimo klubo „AKVANAUTAS"  prezidentas Valerij Morozov ir klubo trenerė, LPSF gen. sekretorė  Ina Mikita - viso 5 balsai.

Susirinkimo pirmininkas- Aurelijus Kinas.
Sekretorė - Ina Mikita.

Dienotvarkė:
1. LPSF prezidento trumpa ataskaita už 2007 m.
2. Sporto it techninio vice-prezidentu ataskaita už 2007 m. (J.Pogumirskiene ir N.Gaidulyte)
3. Lietuvo sportininkų pasirodymo Europos jaunių čempionate Lenkijoje ir Pasaulio suaugusių   čempionate Italijoje rezultatų aptarimas.
4. Sporto kalendoriaus 2008 metams sudarymas ir aptarimas.
5. Geriausiu Lietuvos sportininkų išaiškinimas.
6. Papildomų klausimų iškėlimas ir aptarimas.

Nutarta:
1.   LPSF veiklą ir prezidento A.Kino ataskaitą vertinti teigiamai.
2.   LPSF sporto vice-prezidentė J.Pogumirskienė ir techninio nardymo komiteto vice-prezidentė N.Gaidulytė į federacijos susirinkime  nedalyvavo. 3.  Lietuvos sportininkų pasirodimą 2007 metų Europos Jaunių plaukimo su pelekais Lenkijoje ir 2007 metų Pasaulio plaukimo su pelekais Italijoje vertinti teigiamai. Komandų vadovių I.Mikita ir F.Vaitkutės, taip pat komandos trenerės L.Urbanovič vertinti teigiamai. Atskirai buvo pažymėti V.Mudėno ( 8 vieta finale 200 m su pelekais ) ir K.Grinkevičiūtės ( 7 vieta finale 400 m povandeniniame plaukime ir 8 vieta finale 800 m. povandeniniame plaukime ) pasirodymai.
4.   Priimtas sprendimas perkelti Lietuvos jaunimo ir jaunių plaukimo su pelekais varžybas į Klaipėdą ir vesti tomis pačiomis datomis, kaip buvo siūlyta 2008 varžybų kalendoriaus projekte. Siūlytą projektą priimti kaip pargindinį LPSF varžybų kalendorių.
5.   Geriausi 2007 metų LPSF sportininkai Kotryna Grinkevičiūtė ir Vytautas Mudėnas.
6.   Priimtas sprendimas visiems LPSF nariams nario mokesti už 2008 metus apmokėti iki 2008 metų vasario 1 dienos.

Susirinkimo pirmininkas              Aurelijus Kinas
Susirinkimo sekretorė                 Ina Mikita