Company Logo

Saugumo reikalavimai

LIETUVOS POVANDENINIO SPORTO VARŽYBŲ  VYKDYMO SAUGUMO REIKALAVIMAI
            

Pagrindinis  mūsų tikslas yra ne tik puikių sportinių rezultatų siekimas, pasirengimas
varžyboms, bet ir sveiko žmogaus išsaugojimas, garantavimas jam saugios, kryptingos ir turiningos  veiklos siekiant rezultatų. Užtikrinę saugumą ir tvarką varžybų metu išvengsime skaudžių pasekmių.
             Kiekvienoms varžyboms LPSfederacija numato varžybų vietą,datą, laiką, dalyvių skaičių, varžybų vyriausiajį teisėją,varžybų teisėjų kolegiją, med.personalą ,asmenį-teisėją,kontroliuojantį  sportininkų įnventoriaus tinkamumą ir kokybę.                                                                                                                                                                         Varžybų vyriausias teisėjas yra atsakingas už sportininkų sveikatą ir saugumą varžybų metu:

***prieš varžybas primena teisėjams ir treneriams,aptarnaujamčiam personalui saugaus elgesio taisykles;                                                                                                                                    

***užtikrina bazės saugumą;                                                                                                                  ***pasirūpina,kad būtų  asmeninės ir bendros gelbėjimo priemonės;                                                         

*** dalyvių išsidėstymu baseino teritorijoje;                                                                                      

***vykdant varžybas atviruose telkiniuose,privalo ištyrinėti ekvatoriją;                                                            

*** užtikrinti, kad varžybų  teritorijoje, nevyktų laivyba ir nebūtų pašalinių žmonių;                                                                                                                            

***pasirūpina kvalifikuotais gelbėtojais.

Inventoriaus-techninis teisėjas prieš varžybas privalo patikrinti  inventoriaus tinkamumą ir kokybę atitinkančią tarptautines taisykles:                                                                                                                                                                                                     *** pelekus ir mono pelekus,                                                                                                                                                 ***vamzdelius,                                                                                                                                                                                                      ***suspausto oro balionus,kurie privalo turėti hidrostatinio  patikrinimo žymę ne mažiau negu 2metus,atitikti darbinį spaudimą pažymėtą ant baliono kleimo,bet ne didesnį negu 200kg/cm2,turėti gamintojo ženklą. 

***kad kvėpavimo reguliatorius atitiktų standartą.
Dalyviai ir jų treneriai palaiko drausmę,tvarką, pilnai  atsako už savo inventorių ir jo eksplutaciją varžybų metu,tame tarpe ir akvalagų.   
                            

LPSF prezidentas                                      Aurelijus Kinas

LPSF generalinė skretorė                       Felicita Vaitkutė                                                                                       
Vilnius,                                                                                                                                                               2013 10 20